Orgeneral Erdal Ceylanoğlu;
1945 yılında Kayseri'de doğdu. 1961 yılında Selimiye Askeri Orta Okulunu , 1964 yılında Erzincan Askeri Lisesini bitirdi.1966 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında (EDOM)Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı.

Orgeneral Ahmet Turmuş;
1949 yılında Elazığ'da doğdu. , 1967 yılında Erzincan Askeri Lisesini bitirdi.1969 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Yurt içi ve Yurt dışı muhtelif birlik ve karargahlarda görev yaptıktan sonra 1997 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Milli Savunma Bakanlığı müşavirliği ve 5.nci Kolordu komutanlığı görevinde bulundu. 30 Ağustos 2011 tarihinde Orgeneralliğe terfi etmiş ve 3.ncü Ordu Komutanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 2013 tarihinde 1.nci ordu komutanlığına atanmıştır.

 

Korgeneral Dursun Bak,
1947 yılında Erzincan'da doğmuştur. Erzincan ve Selimiye Askeri Ortaokulu, Erzincan Askeri Lisesinde okumuştur. 1966 yılında Kara Harp Okulundan, 1977 yılında Kara Harp Akademisinden, 1982 yılında Federal Almanya Yüksek Sevk İdare Akademisinden mezun olmuştur. 1974 yılında Kıbrıs Türk Barış Harekâtına katılmıştır. TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası sahibidir. (2.nci sınıf, 8.nci kısım yaka no 1510)

Korgeneral Cahit Sarsılmaz,
14 Mart 1949 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1966 yılında Erzincan Askeri Lisesi'ni bitirdi.1968 yılında Kara Harp Okulundan piyade sınıfı birincisi olarak olarak mezun oldu.Yurt içi ve dışı birçok görevde kurmay subay ve komutan olarak temayüz etti, 30 Ağustos 2008'de kadrosuzluk nedeni ile emekliye ayrıldı.

Şehit Üsteğmen Ünal Genç,
1966 yılında Erzincan Askeri Lisesi'ni bitirdi.1968 yılında Kara Harp Okulundan piyade subayı olarak mezun oldu. 22 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrısta şehit oldu, Adı Kıbrısta "Şehit Üsteğmen Ünal Genç" kışlasında yaşatılıyor. anı-resimleri için tıklayınız

Şair ve Yazar Hulki Aktunç,
1949 yılında İstanbul'da doğdu. Günümüz şair ve yazarı. Selimiye Askeri Orta Okulu(1960-1963) ve Erzincan Askeri Lisesini bitirdi . İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ne girdi. Yükseköğrenimi sürdürmedi. Yazı yaşamı, dönemin önemli dergilerinden Yeni Ufuklar’da başladı (1968). İlk kitabı Gidenler Dönmeyenler ile TDK Öykü Ödülü’nü (1977), Bir Çağ Yangını romanı ile Abdi İpekçi Ödülü’nü (1981),....., 29 Haziran 2011'de kaybettik..

 

Avukat Profesör Doktor A. Mehmet Kocaoğlu,
1946 yılında Kayseri'de doğdu. 1965 yılında Erzincan  As. Lisesini,
1967'de Kara Harp Okulu'nu, 1968'de Muhabere Okulu'nu ve 1973'te de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Okul hayatı daima başarılarla geçti . Albay rütbesinden emekliye ayrıldı. Hukuk üzerine yayınlanmış 20 kitabı ve 500 civarında araştırma ve makalesi vardır. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda seminer ve sempozyuma katılıp bildiriler sundu ve bir çoğunu da yönetti. 1998 yılında Türk Hukuk Enstitüsü tarafından yılın hukukçusu seçildi..

Profesör Doktor Recep Erol Sezer ,
1946 yılında Bursa'da doğdu. 1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu 3.ncü sınıfına girdi, Işıklar Askeri Lisesinden sonra 1963 yılında Erzincan Askeri Lisesinden mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinden teğmen rütbesinde mezun oldu. 1972 yılında üsteğmen rütbesinden emekliye ayrıldı. 1978 yılında Ankara üniversitesinde Halk Sağlığı uzmanı oldu. 1983 yılında doçent , 1989 yılında aynı üniversitede profesör oldu...
Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
(Selimiye 3.nci sınıf 2.nci kısım yaka no 1693 )  

Tümgeneral Ersel Kayan,
1946 yılında Bursa’da doğdu.  Erzincan ve Selimiye Askeri Orta okulundan sonra Erzincan Askeri Lisesi’nde eğitim gördü , 1966 yılında tank subayı olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı  ve  madalya ile taltif edildi. 1977 yılında Kara Harp Akademisi , 1980 yılında Kanada Silahlı Kuvvetler Akademisi, 1984 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 1986-1989 yıllarında Seul/ Güney Kore Askeri Ataşeliği görevinde bulundu. Muhtelif kıt’a ve karargahlarda görev yaptı , 2003 yılında Tümgeneral rütbesi ile emekliye ayrıldı.

Tümgeneral Volkan Kaplama ,
1948 Yılında Sapanca'da doğdu. 1959 yılnda Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi. 1966 yılında Erzincan Askeri lisesini bitirdi.1968 yılında Kara Harp Okulundan istihkam subayı olarak mezun oldu. Kara Harp Akademisini bitirdi, Muhtelif birliklerde görev yaptı. Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı yaptı. 2004 yılında emekliye ayrıldı. Tıbbi malzeme üreten kuruluşlarda genel müdürlük yaptı.
(Selimiye 1.nci sınıf 16.ncı kısım yaka no 845 )  

Tümgeneral Ali İhsan Gürcihan,

23 Nisan 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1966 yılında Erzincan Askeri lisesini bitirdi.1968 yılında Kara Harp Okulundan topcu subayı olarak mezun oldu.Ordu Dil Okulu, Kara Harp Akademisini bitirdi,Yurt içi ve dışı karargah ve birliklerde komutan ve kurmay subay olarak görev yaptı. 30 Ağustos 2005 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldı.

Askerlik sonrası iş yaşamını eğitim sektöründe devam ettirmektedir.

Tümgeneral Salih Güloğlu,
1948 yılında Gölcük'te doğdu. 1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi, 1966 yılında Erzincan Askeri Lisesini bitirdi. 1968 yılında Kara Harp Okulundan topçu subayı olarak mezun oldu, Harp Akademisini bitirdi, Muhtelif Birliklerde görev yaptı. Ulaştırma Okul Komutanlığı yaptı. 2007 yılında emekliye ayrıldı.

 

Profesör Tabip Tümgeneral Zeki Bayraktar,
(Selimiye 1.nci sınıf 2.nci kısım yaka no 64 )

Profesör Doktor Tuğgeneral İsmail Hakkı Koçar,
1945 Yılında Erzurum'da doğdu, 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu'nu, 1963'de Erzincan As.Lisesi'ni, 1969 yılında Ankara Tıp Fakültesi'ni ikincilikle bitirdi. 1984 yılında doçent , 1989 yılında profesör oldu.1990-1993 yılları arasında Gata Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı yaptı. 2001 yılında Tuğgeneral oldu..

 

 

Tuggeneral Halil Kalaycı,

Tuğgeneral Erol Uğur,
1948 yılında İstanbul’da doğmuştur.1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu’na girdi.1965 yılında Erzincan Askeri Lisesi’nden,1967 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1977 yılında Kara Harp Akademisi’nden, 1981 yılında F.Almanya Silahlı Kuvvetleri Sevk ve İdare Akademisi’nden, 1984 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun oldu. 2000 yılında emekli oldu.(1.Sınıf 15.Ks.,Yaka No 822)

Tuğgeneral Şinasi Demir,
1948 yılında Malatya'da doğdu. 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi. 1966 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden, 1968 yılında Harbiye'den piyade subayı olarak mezun oldu. Harp Akademisini bitirdi . Muhtelif kıta ve kuruluşlarda komutanlık yaptı. 1997 yılında generalliğe terfi etti. 2001 yılında emekliye ayrıldı. Halen sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmakta ve Stratejik Konularda TV danışmanlığı yapmaktadır.

Tuğgeneral Tahsin Baltacıoğlu,
1948 yılında Boyabat'da doğdu. 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi. 1966 yılında Erzincan Askeri Lisesinden, 1968 yılında Harbiye'den jandarma subayı olarak mezun oldu. Çeşitli kıta ve kuruluşlarda kurmay subay olarak komutanlık yaptı.1998 yılında generalliğe terfi etti . 2002 yılında emekliye ayrıldı.

Piyade Albay Mustafa Başel (1966-15)
Silahlı Kuvvetler Üstün Cesaret ve feragat madalyası(altın) sahibidir.
1947 yılında Sivasta doğdu. 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu 3.ncü sınıfına girdi. Erzincan Askeri Lisesi'nden sonra 1966 yılında Harbiye'den piyade subayı olarak mezun oldu..1974 yılında Kıbrıs Barış harekatına katıldı.Komando Tugay ve birliklerinde komutanlık yaptı. 1987-1992 yılları arasında KHO'da öğretim üyeliği yaptı.

Erzincan As.Lisesi için yazdığı şiir

Kurmay Albay Atalan Bayraktar,
1946 Yılında İstanbul’da doğdu.1960 Yılında SAO’na girdi.Erzincan ve Kuleli Askeri.Liselerinde okuduktan sonra ,1967’de Tank Subayı olarak mezun oldu.1980’de Kara Harp Akademisinden mezun olduktan sonra, yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katıldı . KHO ve Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyeliği, 1991-1993 yılları arasında Maltepe Askeri Lisesi (İzmir) Komutanlığı yapmıştır.1996 Yılında Zaho/Irak’da Çekiç Güç Eş Komutanlığı yaptıktan sonra, 1998 Yılında emekli olmuştur.(Selimiye 3 ncü Sınıf 8nci Kısım Yaka 3106)

Kurmay Albay Fethi Benderli,
3 Nisan 1949 ‘da  İstanbulda doğdu, 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi, Erzincan Askeri Lisesinden mezun oldu . Okul ve askerlik hayatı başarılarla geçti. 1996 yılında emekliye ayrıldı, 2007 yılında 50 eserden oluşan “keçe kolaj” çalışması Ankara’da Çağdaş sanatlar merkezinde sergilendi ve oldukca ilgi ve taktir gördü..

Piyade Kıdemli Albay Kadir Bağlan,
Kara Harp Okulu 1968 devresinin Gönüllü Nöbetçi Subayı. Devre arkadaşları veya aileleri tüm acılı ve sevinçli haberlerini önce Bağlan'a iletiyorlar. Kadir Bağlan, soyadının hakkını vererek gece, gündüz demeden arkadaşlarının devre bağlarını sürdürüyor, www.kho1968.org 'un güncelliğini sağlıyor.1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1959 yılında Selimiye'ye girdi, Erzincan Askeri Lise ve 1968 yılında Harbiye'den mezun oldu. 1999 yılında emekliye ayrıldı. Halen İstanbul'da yaşamaktadır.

Kurmay Albay Haluk Öney,
14 Mayıs 1947'de Balıkesir'de doğdu.1966 yılında Erzincan Askeri Lisesinden,1968'de Harbiye'den topcu subayı olarak mezun oldu.Harp Akademisini bitirdi.Muhtelif birlik ve karargahlarda görev yaptı.1994-1995 yıllarında Gata Öğrenci Alay Komutanlığı görevinde bulundu. 1999 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Bir süre Mehmetcik vakfında görev yaptı.

Kurmay Albay Ahmet Özümit,
1 Nisan 1947'de Bandırma'da doğdu.1966 yılında Erzincan Askeri Lisesinden,1968'de Harbiye'den tank subayı olarak mezun oldu.Harp Akademisini bitirdi.Muhtelif birlik ve karargahlarda görev yaptı. Kara Harp Okulu
Öğretim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1998 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

A.İlker Yerlikaya ,
15 Mayıs 1948 yılında Diyarbakır'da doğdu, Erzincan ve Kuleli Askeri Lisesinde okudu. 1968 yılında Kara Harp Okulun dan Muhabere subayı olarak mezun oldu. Okul hayatı başarılar ile geçti.1972 yılında teğmen rütbesinden resen emekliye ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bir süre özel sektör kuruluşlarında bilgisayar programcısı ve proje yönetmeni olarak çalıştı. Kendi bilgisayar ve yazılım şirketini şirketini kurdu .13 Ağustos 2009 yılında yakalandığı akciğer hastalığından vefat etti. Okul arkadaşlarının omuzlarında taşındı..

Komando Albay R.Ertan Demirbaş,,
28 Mayıs 1948 yılında Kırıkkale'de doğdu, İlk ve Orta Okulu Kırıkkale'de okudu. Selimiye Askeri Orta Okuluna girmeyi çok istemesine rağmen ailesi yaşınının küçüklüğü nedeniyle göndermedi .
1963 yılında Erzincan Askeri Lisesine girdi. 1968 yılında Harbiye'den Piyade Subayı olarak mezun oldu. 1970 yılında Eğirdir Dağ Komando Birliğinde Komando eğitimi aldı , Tüm subaylık yaşamı Komando Birliklerinde geçti . 15 Mayıs 1996 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıdı . 1974 yılnda Kıbrıs Barış harekatına katıldı. Muhtelif Komando Birliklerinde Eğitmen ve Komutan olarak görev aldı .

Piyade Kıdemli Albay Haydar Günay Kıral,
1949 yılında Edirne’de doğdu. 1960 yılında Selimiye Askeri Ortaokulu’na girdi. Erzincan Askeri Lisesi'nden , 1968 yılında Kara Harp Okulu'ndan Piyade Teğmen olarak mezun oldu. 1999 yılında kıdemli albay olarak emekliye ayrıldı. Yaşamı boyunca sanat çalışmalarına ayrı yer verdi . Bir çok sergiye katıldı . Resim, Heykel, Bakır rölyef , Türk Goblen  dallarında çalışmalarına devam etmektedir...

Şahin Mercan,(Vazife Malülü)

1 Ocak 1948 tarihinde Niksar'da doğdu . 1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi. 1966 yılında Erzincan Askeri Lisesinden mezun oldu, 1968 yılında Harbiye'de bir tatbikat yürüyüşünde bir araç kazasına uğradı ve uzun bir tedavi sürecinden sonra malülen emekliye ayrıldı .Okul hayatında sporcu kimliğiyle temayüz etti. Okul arkadaşlarıyla hiçbir zaman irtibatını kesmedi.Yakalandığı gırtlak kanserinden kurtulamadı. 24 Kasım 2010 tarihinde vefat etti. Okul arkadaşlarının katıldığı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı .

 

 

Öğretmen Albay ,Doktor Yusuf Çam,
1946 yılında İzmit’te doğdu. 1959 yılında Selimiye’ye katıldı. 1966 yılında Harbiye’den topçu subayı olarak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde lisans eğitimi aldı. 1983 yılında Ankara Türk İnkilap Tarih Enstitüsününde doktora çalışması yaptı.. Öğretmen Albay rütbesinden emekliye ayrıldı. Halen özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Tevfik Karaçayır,
1948 yılında Bolu'da doğdu, 1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu'na girdi (Sınıf Birincisi), Erzincan Askeri Lisesi'ni bitirdi. 1968 yılında Kara Harp Okulu'ndan İstihkam Subayı (Devre ikincisi) olarak mezun oldu . Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bir yıl bilgisayar programcılığı eğitimi aldı, uzun yıllar OBİM(Ordu Bilgi İşlem Merkezi) ve NATO'da programcı olarak çalıştı.( 1960 giriş 1.sınıf 10.ncu kısım yaka no 2780)

Köksal Tüney,

1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu'na girdi, Erzincan Askeri Lisesi ve Kuleli Lisesi'nde okudu.1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina bölümünden mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sınıf okullarında öğretmenlik yaptı ,1974-1985 yılları arasında Türkiye Denizcilik Kurumunda çalıştı. 1986 yılından beri denizcilik konusunda faaliyet gösteren özel bir şirkette kurucu ortaktır.

( 1960 giriş 1.sınıf 4.ncü kısım yaka no 2168)

Doktor Ö.Necdet Ak (Diş Hekimi),
1949 Yılında Ankara'da doğdu, Selimiye Askeri Orta Okulu, Erzincan Askeri Lisesi'ni bitirdi. 1968 yılında Kara Harp Okulu'ndan Piyade Subayı olarak mezun oldu . Okul Hayatı başarılarla geçti , 1970 yılında ordudan malulen ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar Almanya'da doktorluk yaptı. Halen İstanbul'da doktorluk mesleğini sürdürmektedir

Doçent Doktor (İktisat)Atilla Özsever,
1948 yılında Malatya'da doğdu, 1959 yılında Selimiye'ye girdi, Erzincan ve Kuleli Askeri Liseleri'nde okudu.1967 yılında Harbiye'den piyade subayı olarak mezun oldu ,1972 yılında üsteğmen rütbesinden resen emekliye ayrıldı. İşçi hakları ve çalışma hayatı konusunda araştırma ve yazılarıyla yazarlık hayatını devam ettirdi.. Halen özel bir üniversitede öğretim görevlisi ve gazete köşe yazarlığı yapmaktadır.

Piyade Yarbay Hamdi Demir,

1959 yılında Selimiye'ye girdi, Erzincan Askeri Lisesinden, 1968 yılında Kara Harp Okulundan Piyade subayı olarak mezun oldu. Çeşitli birliklerde görev yaptı.Yarbay rütbesinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Özel şirketlerde yöneticilik yaptı.Halen TESUD Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bakırköy Şube Başkanıdır. (1959 giriş 1.nci sınıf yaka no 27)

Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Avcı,
1948 yılında Elazığ'da doğdu, 1960 yılında Selimiye'ye girdi.1966 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden ,1968 yılında Kara Harp Okulundan Jandarma Subayı olarak mezun oldu.Çeşitli kıta ve karargahlarda görev yaptıktan sonra 1999 yılında Uşak İl Jandarma Komutanı iken emekli oldu. Emeklilik döneminde Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi bölümünde yedi yıl öğretim üyeliği yaptı. Halen İzmirde yaşamaktadır. (1960 giriş sınıf 1 kısım4 yaka no 2670)

Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Tuz ,

1946 yılında Isparta-Sütçüler'de doğdu. 1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okuluna girdi . 1965 yılında Erzincan Askeri Lisesini bitirdi, 1967 yılında Kara Harp Okulundan jandarma subayı olarak mezun oldu, Muhtelif birliklerde görev yaptı. Askerlik yaşamında son görev yeri Afyon Jandarma İl Komutanlığı idi . Halen İstanbulda Özel bir Üniversitede Personel Daire Başkanlığı görevinde bulunmaktadır.( 2.nci sınıf 8.nci kısım yaka no 1515)


Zeki Muhtaroğlu ,

1944 yılında Yalova'da doğdu. 1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu 3.ncü sınıfına girdi ,1962 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden ayrıldı, Liseyi, İstanbul Pertevniyal Lisesinde bitirdi, serbest muhasebecilik yaptıktan sonra kendi Tekstil şirketini kurdu, sonra şirketini oğullarına teslim etti. Yaşamı boyunca Askeri okul anılarından ayrılmadı . Yıllarca internetten okulu ve arkadaşları ile ilgili bilgi aradı .. sonunda.

Halen Bodrumda yaşamaktadır.

 

( 1959 giriş 3.ncü sınıf 3.ncü kısım yaka no 1759 )


 

Kurmay Albay Seyfettin Tamer(Avukat) ,

1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu'na girdi.1965 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden , 1967 yılında Kara Harp Okulundan topçu subayı olarak mezun oldu.1977-1979 yıllarında Harp Akademisi,1982 yılında Silahlı Kuvvetler akademisinden mezun oldu.1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini , 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi 1990 yılında Kurmay Albay rütbesinden emekli oldu. Halen serbest avukatlık yapmakta ve İstanbul'da yaşamaktadır..

( 1959 giriş 1.ncü sınıf 3.ncü kısım yaka no 251


İşbaraalp Kamoy,
1949 yılında İstanbul'da doğdu.1960'da Selimiye'ye girdi.Erzincan ve Kuleli Askeri Liselerindeki öğrenimin ardından 1970'de Topçu Subayı olarak Kara Harb Okulundan mezun oldu.1972'de teğmen rütbesindeyken resen emekliye ayrıldı.1978'de Bürokraside göreve başladı.Turizm Bakanlığı bünyesinde Atatürk Hava Limanı Turizm Müdürü, Hilton Turizm Müdürü, Çanakkale, Kocaeli ve Aksaray ile nihayet İstanbul İl Turizm Müdür Yardımcılıkları görevlerinde bulundu. İdari faaliyetlerinin  yanında yirmiiki yıl boyunca kesintisiz olarak Devlet konuklarına mihmandarlık etti.


Jandarma Kıdemli Albay Necdet Gültekin,
1946 yılında Kırklareli’de doğdu.1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu 1’inci sınıfına girdi.1966 yılında Erzincan Askeri Lisesinden, 1968 yılında Kara Harp Okulundan Jandarma Subayı olarak mezun oldu.42 yıllık meslek hayatında Ankara'nın batısında bulunduğu iki kışla Selimiye Askeri Orta Okulu ve Tuzla Piyade Okulu olmuştur.15 yıl doğuda zorlu şartlarda görev yapmıştır. 30 Ağustos 1999 yılında emekliye ayrılmıştır.

(1959 giriş,  15 kısım, yaka no: 797)

 

M.Tuncer Zaim ,
1949 yılında Manisa ’da doğdu.1960 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu 1’inci sınıfına girdi.1966 yılında Erzincan Askeri Lisesinden, 1968 yılında Kara Harp Okulundan Tank Subayı olarak mezun oldu.1970 yılında ordudan resen emekliye ayrıldı . Özel şirketlerde müfettişlik yaptı. Sağlık sorunu nedeniyle aktif çalışma hayatına ara vermek zorunda kaldı. Halen İstanbul'da yaşamaktadır.