Ahmet Akyol


Top.
Kur. Yb - yazar- senarist

1946’da, İstanbul- Ortaköy’de doğdu.
Selimiye Askeri Ortaokulu ve Kuleli Askeri Lisesi'ni takiben,
1965 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.1966 yılında Topçu ve Füze Okulu'nu,
1967 yılında Ulaştırma Okulu'nda Trafik Kontrol Kursu gördükten sonra, aynı yıl Dağcılık ve Kayak Okulu'nu,
1973'te İstihbarat ve Dil Okulu'nu,
1981'de Kara Harp Akademisi'ni,
1984'te Silâhlı Kuvvetler ve Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi.


Çeşitli kıta ve karargâhlarda ve iki kez yurt dışında görev yaptıktan sonra, Kurmay Başkanlığı görevinin 4 ncü yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

1989 yılında, Türk Hava Kurumu’nun Senaryo Yarışması’nda, Yeşilköy’den kalkıp Kahire’ye gitmeye çalışan ve

 " İlk Hava Şehitleri" olarak tarihe geçen havacıların öyküsünü  anlattığı (Ufukların Ötesindekiler) isimli senaryosuyla ödül kazanarak yazı hayatına atıldı.

 

Aynı yıl TRT için tarihi araştırma yapmaya, metin ve senaryo yazmaya başladı.

1990 yılında, TRT için çekilen 10 bölümlük KÖROĞLU dizisinin yapım ekibinde yer aldı. Çalışma ve çekim programlarını yaptı.

1991 yılında, yeniden düzenlenen Şişli Atatürk Müzesi’ndeki panoların kroki ve aydınlatıcı yazılarını hazırladı.

 

1999 yılında, Yalova’da, Atatürk ve Yalova Müzesi’nin yeniden düzenlenmesinde görev aldı.

 

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI:

"Kurtuluş Savaşı'nda Yalova",

"Atatürk ve Yalova",

"Atatürk'ün Kenti Yalova",

"Yalova'da Atatürk ve Çevre",

"Zaman Tünelinde Yalova",

"Tarihi Yalakabad Kağıthanesi"

"Bağımsız Yalova Bölüğü"

 

 FİLME ÇEKİLEN SENARYOLARI:

"İlk Aşk"

"Kader Bağlayınca"

"Kürklü Melek"

“Sönmeyen Ateş”, (Dört bölümlük drama)

 

TRT İÇİN METİN VE/VEYA SENARYOSUNU HAZIRLADIĞI BELGESELLER:

"Zafere Doğru"  (Büyük Taarruz’un anlatıldığı beş bölümlük dizi) 

"Atatürk İlkeleri" (Altı bölümlük dizi)

"Ve Dedi ki"(Her bölümde Atatürk’ün ayrı bir özelliğinin anlatıldığı yedi bölümlük dizi)

"Yaşayan Tarih"( Tarih boyunca Türk- Ermeni ilişkilerinin anlatıldığı on bölümlük dizi)

"Türk- İslâm Düşünürleri"( Ramazan aylarında yayınlanan ve her bölümde Mevlana,
 Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Aziz Mahmut Hüdai gibi ayrı bir din büyüğünün anlatıldığı otuz bölümlük dizi)

"Cumhurbaşkanlarımız"(Cumhurbaşkanlarımızın ölümlerinde ve/veya ölüm yıldönümlerinde yayınlanmak amacıyla
 hazırlanmış on bölümlük dizi:Atatürk- İsmet İnönü- Celâl Bayar- Cemal Gürsel- Cevdet Sunay- Fahri Korutürk-
 Kenan Evren- Turgut Özal- Süleyman Demirel- Rauf R. Denktaş)

"Mozaik"( Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı on bölümlük dizi)

"Aile ve Toplum"( Devlet Bakanlığı’nca hazırlatılan on üç bölümlük dizi)

"Söğüt'ten Bir Çınar Çıktı"( Osmanlı Devleti’nin ilk günlerini anlatan altı bölümlük dizi)

"Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının PerdeArkası"( 1992- 97 arası her sene ayrı ayrı)

"Çanakkale- 195 ve Mustafa Kemal"( Çanakkale Muharebeleri’nde Mustafa Kemal’in rolünü anlatan 50 dakikalık  film)

"Malazgirt Meydan Muharebesi"( 1994- 97 arası ayrı ayrı )

"Cumhuriyet'in Temel Taşı: Lozan"

"Modern Türkiye"

"Tarihten Sayfalar"( 1989 yılında, TRT 1’de, ana haber bülteninden önce yayınlandı)

"Tarihte Bu Hafta" (Prof. Bozkurt Kuruç’un sunduğu program, 1990’dan 1998’e kadar yayınlandı)

WEB Sitesi www.ahmetakyol.com