Dr. Atilla ÖZSEVER 

 

 

 

Doktora: Türkiye’de Basın Çalışanlarının Sorunları ve Sendikanın Rolü,  İstanbul

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Yüksek Lisans: İşçi ve İşveren Örgütlerinin AET ile İlgili Görüşleri, TODAİE, 1980. 

Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (1981) ve Kara Harb Okulu (1967). 

Verdiği dersler:

•  Sosyal Politika ve Sosyal Mücadeleler Tarihi 

• Çalışma Ekonomisi 

•  İş Hukuku (Sos.Güv.Mevz) 

• Mezuniyet Projesi 

Özgün yaklaşımı:   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Sosyal Politika

dalında yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmasının yanısıra Yol – İş Sendikası’nda

uzmanlık ve ayrıca 25 yıllık gazetecilik süresince çalışma yaşamı haberciliği ve yazarlığı

görevini yürüterek alanında teorik ve pratik deneyime sahip olmak, bu deneyimi ilgili

derslerde ve araştırmalarda kullanmak.

Yayınları: 

1.  Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci, İmge Kitapevi Yayınları, 2004, Ankara. 

2.  Türkiye’de Çocuk Suçluluğu, Adalet Bakanlığı Yayını, 1979, Ankara. 

Daha Önce Çalıştığı Kurumlar:

•  Kara Kuvvetleri’nde subaylık 

•  TRT Haber Merkezi 

• Politika Gazetesi 

• Yol – İş Sendikası 

• Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği 

• Yurt Ansiklopedisi 

• Hürriyet Gazetesi 

• Günaydın Gazetesi 

• Sabah Gazetesi 

• Milliyet Gazetesi. 

Ödüller: Adem Yavuz Haber Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Ödülü ve

ayrıca çeşitli sendikaların ödülleri.