Profesör Doktor Esat Arslan,

 

SAO'na 1959'da 1 Sınıf 4. Kısım yaka no 157
1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu 1.nci sınıfa girdi, 1962 yılında Selimiye’den,  1965'de Kuleli’den, 1967'de Kara Harp Okulu’ndan piyade subayı olarak mezun oldu.1979'da Kara Harp  Akademisinden, 1984'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1984'de TODAİE 'den(Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) , 1989'da Ankara Üniversitesi Doktora  Programından mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında Şam Askeri Ateşeliği görevinde bulundu.

 

13 Ocak 1994  tarihinde mayına basmak suretiyle yaralandı. 1985 yılında geçirmiş olduğu sekiz ameliyattan sonra, “Türk Silahlı Kuvvetlerde Görev yapamaz” raporu verilmesiyle emekliliğini isteyerek ordudan ayrıldı . Askerlik görevinden ayrılmasından sonra  hiç ara vermeksizin akademik çalışmalarına Ankara Üniversitesinde başladı.1997 yılında Doçent oldu.

1997-2005 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyet Tarihi Koordinatörlüğü görevini yürüttü,  29 Mart 2000 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası”ile ödüllendirildi.

Türkiye – Ermenistan ilişkilerine yapmış olduğu katkılardan dolayı,  Avrasya Araştırmalar Merkezi(ASAM)ın bünyesindeki Ermeni Araştırmalar Enstitüsü tarafından 2002 Yılı Özel Ödülü verildi. Aynı zamanda TBMM Tarih Araştırma Grubu üyeliği ve Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı
bünyesindeki SAREM(Stratejik Araştırma Merkezi)  dış üyeliği yanı sıra, Uluslararası  Askeri Tarih Komisyonu Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliğini’deyapmaktadır.

 

2000-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programında; “Osmanlıdan Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri ve Kurumsallaşma”, “Osmanlı Paleografyası”;

1999-2003 yılları arasında Kara Harp Okulunda “Harp Tarihi I-II”dersleri verdi.

2005 yılında Profesörlüğe yükseldi . O tarihten  bu yana Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini de fiili olarak yürütmektedir. Ayrıca, aynı üniversitenin MBA yüksek lisans programında “AB ve Türkiye İlişkileri”, " küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler  dersi ile, KHO Üniversitesi Savunma Bilimleri Enstitüsünde “Uluslararası İlişkilerde Ortadoğu” Doktora dersi vermektedir.