Profesör Doktor Faik Çokpekin,

1946 Yılında Bursa’da doğdu. İlk öğrenimini Bursa‘da tamamladıktan sonra 1960 yılında Selimiye Askeri orta okulunu, 1963 yılında da Kuleli Askeri Lisesini bitirdi. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1968 yılında mezun oldu. Teğmen Dişhekimi olarak 1969 yılında Gülhane Askeri1974 yılında açılan sınavı kazanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dişhekimliği Enstitüsünde asistan oldu. Bu enstitüde Pedodonti Anabilim dalında öğretim üyesi ve görevlisi olmadığından GATA Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının izinleri ile doktora çalışması yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine tam gün izinli olarak görevlendirildi.1975 yılında yüksek lisans eğtimime başladı.1976 yılında “Çocuklarda Ön Diş Kırklarının Çeşitli Metodlarla Tedavileri“ isimli bilim uzmanlığı tezimi verdi. Aynı yıl doktora çalışmalarına başladı. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 1979 yılında “Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme Alışkanlığı, Ağız bakımı ve Ağız PH’sı ile Diş Çürüklüğü Arasındaki İlişkinin Saptanması” konulu doktora tezini vererek Bilim Doktoru Ünvanını aldı. Tez çalışmalarından ötürü iki yıl üstün başarı ile bir yıl kıdem alarak mümtazen Binbaşılığa yükseltildi. 

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden “Süt Dişlerine Uygulanan Bazı Eser Elementlerin (MO,V,Y) Mine Çözünürlüğüne Etkilerinin Işık ve Tarama Elektron Mikroskobuyla (SEM) İncelenmesi” isimli tezi ile aday olduğu üniversite Doçentlik sınavı sonucunda Doçent ünvanını aldı. GATA Dişhekimliği Bilimleri 

1987 yılında Albay oldu. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı dergilerde bilimsel çalışmaları yayımlandı.

  Medicine And Dentistry“de misafir öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalarda bulundu.           

1979 yılından 2003 yılına kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dişhekimliği Bilimleri Merkezinde Pedodonti Bilim Dalı ve Anabilim Dalı başkanı olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde birçok doktora öğrencisi yetiştirdi. Halen GATA Dişhekimliği Merkezinde Bir Proseför, Bir Doçent, Üç Yardımcı Doçent, fiilen bulunduğu sürede görev yapmaktadır. 2003 yılında GATA Kanunu uyarınca Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyine Atandı. 

Türk Askeri Dişhekimliği’nde Pedodonti Bilim Dalı’nın kurucusu olan Faik Çokpekin, İngilizce bilmektedir. Eczacı Ayşe Çokpekin ile evli olup, biri Endüstri Mühendisi, diğeri Üniversite Öğrencisi iki kız babasıdır.