Necati Ulunay Ucuzsatar

(E) P. KUR. KD. ALB- DOÇ. DR

 

1949 yılında İstanbul’da doğdu.Ceyhan’dan İstanbul’a göç etmiş bir ailenin çocuğudur.
İlkokulu İstanbul’da, ortaokulu Selimiye Askeri Ortaokulu’nda, liseyi Kuleli Askeri Lisesi’nde okudu.


1969 yılında, Kara Harp Okulu’ndan Piyade Asteğmen olarak mezun oldu.
Piyade  Okulu’nda mesleki eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli Piyade birliklerinde görev yaptı.
1972 yılında, Eğridir’de Komando İhtisas Eğitimi’ni tamamladıktan sonra  Keşan ve Gelibolu’daki birlikler ile
1975 yılında Kıbrıs’ta Komando Taburu’nda görev yaptı.


Piyade Okulu’nda  tanksavar silâhları ile ordumuza yeni girmiş olan Tow silâhının öğretmenliğini yaptı.
1976’da Norveç, Belçika, Hollanda ve Almanya’da tetkik gezilerine katıldı.
1977’de Tahran’da yapılan CENTO Atış Yarışmaları’nda ülkemizi temsil etti.


1980’de, Kara Harp Akademisi’ni bitirerek Kurmay subay oldu.
3 ncü Ordu ve Genelkurmay Başkanlığı karargâhlarında görev yaptı
1983’te İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Koleji’nde öğrenim gördü ve 1984’te Kurmay Binbaşı olarak mezun oldu.


1987 yılına kadar Harp Akademisi’nde Strateji, Askeri Coğrafya ve Harp Tarihi dersleri verdi.
1989’da Silâhlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdi.
Bu arada Marmara Üniversitesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konusunda doktora eğitimini tamamlayarak “Tarih Doktoru” unvanını aldı.
Tekirdağ’da Tabur Komutanlığı, Polonya (Varşovada  Askeri Ataşelik yaptı.
Bu görevi sırasında Varşova Askeri Müzesi’nde, Viyana kuşatmasında Osmanlı Ordusu’nun terk etmek zorunda kaldığı
silâh ve malzemenin sergilendiği, “Türk Standı” açtırdı.

 

1992 yılında Albaylığa yükseldi.
2 nci Ordu Karargâhı’nda görev ve 1994 yılında da Azerbaycan’da “Türk Eğitim Grup Komutanlığı” yaptı.
1995’te Bolu’da Komando Tugay Komutan Yardımcılığı’na atandı.
1997’de Terörle Mücadele ve İç Güvenlik Harekâtı’na katıldı ve PKK ile yapılan mücadelede Kuzey Irak’taki Zap,
Chame-ju ve Nirve- Rekan kamplarının imha harekâtında başarı gösterdi.


Bu görevden İzmir’deki NATO Karargâhı’na döndü.
NATO Yüksek Komuta ve Avrupa Güvenliği Kurslarına katıldı.
2000 yılında Kurmay Albay rütbesinde iken emekliğe ayrıldı. 

Halen İstanbul’da Kültür Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

 

 

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI:


“Tarih Boyunca Türk Harp Sanatı Taktik ve Stratejisi”, Cilt I, Gnkur. ATASE Yayını, Ankara, 1986

“Tarih Boyunca Türk Harp Sanatı Taktik ve Stratejisi”, Cilt II, Gnkur. ATASE Yayını, Ankara, 1990.
“Askeri Coğrafya”, İstanbul, 1986.
“Klâsik Türk Harplerinin Millî Mücadeleye Tesirleri”, İstanbul, 1995. 

“Türklerde Harp Sanatı Taktik ve Stratejisi”, Derin Yy, İstanbul, 2007. 

“Dağların Gözyaşları” 3 Ciltlik Belgesel Roman, 1999, 2000, 2003. 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Tehdit”, Toplumsal Dönüşüm Yy, İstanbul, 2006. 

“Türk İstiklâl Harbi’nin Menşei ve Esasları”, Derin Yy, İstanbul, 2007. 

“Kut İstismarı ve Atatürk”, Derin Yy, İstanbul, 2007. 

“Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü Düşünce” (İsmet Giritli ile) Der Yayınları, İstanbul, 2004.