Doktor Yusuf Çam , (Öğretmen Albay)

1946 yılında İzmit'te doğdu. İzmit Sümer İlkokulu'ndan mezun oldu ve Erzincan Askeri Lisesi'nin ortaokul kısmında eğitime başladı. 1959 yılında Selimiye Askeri Orta Okulu 2.nci sınıfına devam etti . Selimiye’den 1960 yılında mezun oldu .1961 yılından itibaren eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde sürdürdü. 1966 yılında Kara Harp Okulu'ndan Topçu Asteğmen rütbesi ile mezun oldu. Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda Subay Temel Kursu'nu tamamlayarak 1967 yılında Muş - Malazgirt'te göreve başladı. 1970 yılında İzmit - Çuhahane atandı ve 1974 Kasım ayına kadar batarya komutanı olarak görev yaptı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından açılan yarışma sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenci subay statüsü ile lisans eğitimine başladı.1978 yılında mezun olarak Kuleli Askeri Lisesi'ne tarih öğretmeni olarak atandı.1979 yılında askeri öğretmen sınıfına geçti.

1983 yılında Kara Harp Okulu'na atandı .Yine izinli olarak Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak iki yıl kıdem aldı. 1991 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Soru Bankası ve Sınav Şube Müdürlüğü'ne atandı. 1992 yılında kendi isteğiyle Kıdemli Albay rütbesinde iken emekli oldu.

1992-1993 akademik yılında Ankara Üniversitesi'nde ,1993-2001 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi'nde , 2000-2002 yıllarında Doğuş Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verdi.Halen 2001 yılında kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocukludur.

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme üyesi
Türk Askeri Tarih Komisyonu üyesi
Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahit ve Gazileri Derneği üyesi
İzmit Evlerini Yaşatma Derneği (İZEYAP) Üyesi
Kocaeli Dokümantasyon Merkezi üyesi
Lozan Mübadilleri Vakfı Danışma Kurulu üyesi