Okul Komutanından öğrencilere öğütler , 
              Kurmay Albay Ferit Erdoğan
okul komutani Arkadaşlar ,                      

Askerliği meslek edinenlerin bazı vasıfları bulunması şarttır. Bu vasıfları bulunmayanlar hiçbir zaman iyi bir subay olamazlar. Hepinizde bu vasıfların kökleşmeye başlayan izlerini görmekten bahtiyarım.Zekanın inkişaf edeceği istikamet belli olmadıkça cemiyet için makbul bir meziyet değildir. Halbuki mahdut zekalı çalışkan bir insan daima cemiyete faydalı olur. Zekanıza değil mesainize güvenin.

Gösteriş insana bazı ahvalde bir kısım geçici imkanlar sağlar, bunlara aldanmayın.Sağlam karakter ve iyi ahlakınızın sağlayacağı ile iktifa edin. Zira bunlar geçici değildir. İzzetinefissiz bir ordu savaşmaz.Köleliğe razı olanlar izzetinefissiz şahıs ve kütlelerdir. Haris menfaatler uğruna izzetinefsinizden fedakarlık etmeyin . Yalnız mağrur olmayın , onurlu olun .Daima  baki olan memleket ve milletin menfaatlerinin bu fani dünyada çok kısa müddet misafir  olan ferdin menfaatinden kıyaslanmayacak kadar üstün olduğu aşikardır. Hayat boyunca  önemle üzerinde durun .Her hangi  vazifede olursa olsun dikkatli ve alakalı olun. Dikkat ve alaka ile başarmayacağınız iş olmadığına size temin ederim.

Aslan Yavrularım ,

Her türlü şartda esas olan cesaretinizi kaybetmemektir. Cesaretinizi kaybettiğiniz an hayatta her şeyinizi kaybetmiş olursunuz . Sizlerde doğuştan mevcut olan cesaret duygularınızı geliştirin , her zaman bu duygularınıza dayanın ve güvenin .Hepinize hayatta başarılar diler , gözlerinizden öperim.