Selimiye Kışlası İstanbul'un Harem sırtlarında yer alan büyük bir kışla. Kanuni Sultan Süleyman Hanın yaptırdığı sarayın yerine Üçüncü Selim 1794-99 arasında ahşap bir kışla yaptırdı. 1807'deki Yeniçeri ayaklanması sırasında kışla yanınca, Sultan İkinci Mahmud 1827-29 arasında kışlanın yerine Mimar Krikor Balyan'a kagir bir kışla yaptırdı. Sultan Abdülmecid Han zamanında bazı bölümlerin eklenmesiyle bugünkü halini aldı.

Büyüklüğü konusundaki söylentiye göre: Baba-oğul aynı yerde askerlik yapmış, askerlik süreleri boyunca birbirlerini hiç görememişlerdir.

Kışla, Kırım Savaşı sırasında (1853-56) hastane olarak kullanıldı. 1854-55'te İngilizlerin Ünlü hemşiresi Florance Nightingale altı ay kadar burada çalıştı. Birinci Dünya Harbi sırasında kışla yeniden orduya verildi. Cumhuriyetten sonra bir süre tütün deposu, 1959-63 arasında ise Askeri Orta Okul olarak kullanıldı. 1963 senesinde tamir edilerek Birinci Ordu Karargahı haline getirildi. 1970'li ve 1980'li yıllardaki sıkıyönetim zamanında kışlada askeri mahkeme görev yaptı. Aynı zamanda 12 Mart 1971  ve 12 Eylül  1982 döneminde askeri tutukevi olarak da kullanıldı.

Halen Birinci Ordu Karargahı olarak kullanılmaktadır.